Γεώργιος Γερανόπουλος

Γεώργιος Γερανόπουλος

Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος

Σπούδασε Ηλεκτρολόγος Μηχανικός στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο . Είναι μέτοχος της εταιρίας. Διετέλεσε Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της G.N Α.Ε.Ε.Δ , Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της VERSAL Α.Ε.Π.Ε.Υ.  Διαθέτει 25ετή εμπειρία στην παροχή χρηματοοικονομικών υπηρεσιών.

Email: [email protected]

 

Finance
0%
Investment
0%
Marketing
0%

Επικοινωνήστε μαζί μου

    * This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.