Παροχή Επενδυτικών Συμβουλών

Παροχή Επενδυτικών Συμβουλών

Σύγχρονες, ολοκληρωμένες και εξατομικευμένες επενδυτικές λύσεις

Απευθύνεται τόσο σε ιδιώτες αλλά και σε θεσμικούς επενδυτές. Προσφέρει σύγχρονες, ολοκληρωμένες και εξατομικευμένες επενδυτικές λύσεις βασισμένες στη διαδικασία της Ανοικτής Αρχιτεκτονικής και στηρίζεται στις στρατηγικές συνεργασίες της Prelium με τραπεζικά ιδρύματα υψηλής φερεγγυότητας και επενδυτικούς οίκους διεθνούς εμβέλειας.

 • Διαμόρφωση χαρτοφυλακίου
 • Μεταφορά πλούτου
 • Financial Planning
 • Risk Management

Επικοινωνήστε με πιστοποιημένο σύμβουλο επενδύσεων

Σας περιμένουμε στα γραφεία μας, σε μια προσωπική συνάντηση με τους συμβούλους μας, για να συζητήσουμε τις επενδυτικές σας επιλογές.

  * This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

  Συνεργασίες

  Η Prelium έχει συνάψει διεθνείς συνεργασίες, καλύπτοντας
  κάθε επενδυτική υπηρεσία.
  Eurobank
  InteractiveBrokers
  Solidus Securities AEPEY
  Περιορισμός Ευθύνης

  H Prelium Investment Services ΑΕΠΕΥ δεν μπορεί σε καμία περίπτωση, περιλαμβανομένης και της αμέλειας, να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε θετική ή αποθετική ζημία χωρίς περιορισμό, η οποία θα προέλθει από τη χρήση του www.prelium.gr. Κανένα μέρος του υλικού που περιέχεται στο site της Prelium δεν πρέπει να θεωρηθεί ότι αποτελεί συμβουλή, προσφορά ή σύσταση για την πραγματοποίηση ή απέκδυση επένδυσης ή ότι προσκαλεί στην πραγματοποίηση οποιασδήποτε άλλης συναλλαγής.