Διανομή Αμοιβαίων Κεφαλαίων

Διανομή Αμοιβαίων Κεφαλαίων

Διανομή Αμοιβαίων Κεφαλαίων παγκοσμίως αναγνωρισμένων οίκων

Η Prelium ΑΕΠΕΥ μέσω των διεθνών συνεργατών της παρέχει στους πελάτες της πρόσβαση σε Αμοιβαία Κεφάλαια παγκοσμίως αναγνωρισμένων οίκων.

Επικοινωνήστε με πιστοποιημένο σύμβουλο επενδύσεων

Σας περιμένουμε στα γραφεία μας, σε μια προσωπική συνάντηση με τους συμβούλους μας, για να συζητήσουμε τις επενδυτικές σας επιλογές.

  * This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

  Συνεργασίες

  Η Prelium έχει συνάψει διεθνείς συνεργασίες, καλύπτοντας
  κάθε επενδυτική υπηρεσία.
  Eurobank
  InteractiveBrokers
  Solidus Securities AEPEY
  Περιορισμός Ευθύνης

  H Prelium Investment Services ΑΕΠΕΥ δεν μπορεί σε καμία περίπτωση, περιλαμβανομένης και της αμέλειας, να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε θετική ή αποθετική ζημία χωρίς περιορισμό, η οποία θα προέλθει από τη χρήση του www.prelium.gr. Κανένα μέρος του υλικού που περιέχεται στο site της Prelium δεν πρέπει να θεωρηθεί ότι αποτελεί συμβουλή, προσφορά ή σύσταση για την πραγματοποίηση ή απέκδυση επένδυσης ή ότι προσκαλεί στην πραγματοποίηση οποιασδήποτε άλλης συναλλαγής.