Η Εταιρεία

Η Εταιρεία

Prelium Investment Services ΑΕΠΕΥ, εποπτευόμενη από την
Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

Prelium Investment Services ΑΕΠΕΥ

Η Prelium Investment Services ΑΕΠΕΥ, εποπτευόμενη από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, ιδρύθηκε τον Αύγουστο του 2000 με έδρα την Αθήνα. Από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες εταιρίες του κλάδου έχει εξελιχθεί σε μια ανεξάρτητη δυναμική εταιρία παροχής υπηρεσιών, προσφέροντας ένα ευρύ φάσμα προϊόντων και υπηρεσιών στους πελάτες της.

Η Φιλοσοφία Μας

Η εξασφάλιση ασφάλειας, διαφάνειας και η προσήλωση στις ανάγκες του κάθε πελάτη και συνεργάτη μας αποτελεί τον κορμό της εταιρίας και την εταιρική μας φιλοσοφία. Σε αντίθεση με την κατηγοριοποίηση των πελατών μας σε ομάδες, εκτιμούμε πως κάθε επενδυτής έχει τα δικά του χαρακτηριστικά και το δικό του μοναδικό προφίλ.

Οι Στόχοι Μας

Με πρωταρχικό στόχο τη διαχείριση του ρίσκου επενδύουμε στην πλήρη κατανόηση των ενδιαφερόντων, των προτεραιοτήτων και των αναγκών των πελατών μας για να διασφαλίσουμε βέλτιστα αποτελέσματα ανεξάρτητα από την πορεία των αγορών.

H Διοίκηση

Εξασφάλιση ασφάλειας, διαφάνειας και προσήλωση στις ανάγκες του κάθε πελάτη.
Συμβουλευτείτε τον επαγγελματία.
Γεώργιος Γερανόπουλος
Γεώργιος Γερανόπουλος
Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος
Σπούδασε Ηλεκτρολόγος Μηχανικός στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο . Είναι μέτοχος της εταιρίας. Διετέλεσε Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της G.N...
Χαρίδημος Γιαννίρης
Χαρίδημος Γιαννίρης
Αντιπρόεδρος Δ.Σ. - Διευθύνων Σύμβουλος
Σπούδασε Διοίκηση Επιχειρήσεων στο George Washington University των Η.Π.Α. Στέλεχος της Εταιρίας από την ίδρυσή της. Διαθέτει 18ετη εμπειρία στο...
Κωνσταντίνος Ασημακόπουλος
Κωνσταντίνος Ασημακόπουλος
Μέλος Δ.Σ. – Διευθυντής Επενδύσεων
Σπούδασε Οικονομικά στο Macalester College (USA) και έκανε MBA στο Cardiff Business School. Έχει 18ετή εμπειρία έχοντας εργαστεί μεταξύ άλλων στη...
Ανδρέας Θάνος
Ανδρέας Θάνος
Senior Portfolio Manager
Σπούδασε Λογιστική και Χρηματοοικονομικά στο Greenwich University του Λονδίνου και είναι κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος στη...
Οργανόγραμμα
Δημοσιοποίηση 5 Πρώτων Τόπων Εκτέλεσης
Πίνακας Πιστοποιημένων Στελεχών

Διοίκηση – Λοιπά Στελέχη Εταιρείας Prelium ΑΕΠΕΥ
Α/Α Επώνυμο Όνομα Πατρώνυμο Είδος Πιστοποίησης Έτος Λήξης Πιστοποίησης
1 Ασημακόπουλος Κωνσταντίνος Ιωάννης δ 2022
2 Γατσώρης Ιωάννης Θεόδωρος γ 2022
3 Γερανόπουλος Γεώργιος Δαμιανός α1 2022
4 Γερανοπούλου Νικολέττα Δαμιανός α1 2022
5 Γιαννίρης Χαρίδημος Κωνσταντίνος α2 2021
β1 2022
6 Θάνος Ανδρέας Αριστοτέλης γ 2022
7 Μαυρομουστάκου Αντωνία Στέργιος στ1 2022
στ2 2020
8 Μιχαλόπουλος Βασίλειος Θεόδωρος β 2022
9 Μπούρτζουλας Χρήστος Γεώργιος β 2021
10 Νικολόπουλος Ανδρέας Θεόδωρος α2 2022
11 Παπαδόπουλος Ιωάννης Ανδρέας δ 2024
12 Πάσχου Χριστίνα-Ιωάννα Δημήτριος γ 2022
13 Ρωμαΐδης Αθανάσιος Νικόλαος στ1 2022
14 Τσαρμπόπουλος Νικόλαος Μιχαήλ α1 2022

α1  Λήψη και διαβίβαση εντολών σε κινητές αξίες
α2  Λήψη και διαβίβαση εντολών σε παράγωγα προϊόντα
β1  Παροχή επενδυτικών συµβουλών σε κινητές αξίες
β  Παροχή επενδυτικών συµβουλών
γ  ∆ιαχείριση χαρτοφυλακίου
δ  Εκπόνηση αναλύσεων σχετικά µε χρηµατοπιστωτικά µέσα ή εκδότες
στ1  Εκκαθάριση συναλλαγών επί κινητών αξιών
στ2  Εκκαθάριση συναλλαγών επί παραγώγων

Συνδεδεμένοι Αντιπρόσωποι

 Συνδεδεμένοι Αντιπρόσωποι Εταιρείας Prelium ΑΕΠΕΥ
Α/Α Επώνυμο Όνομα Πατρώνυμο Είδος Πιστοποίησης Έτος Λήξης Πιστοποίησης
1 Ψάρρας Χρήστος Κωνσταντίνος α1 2022

α1  Λήψη και διαβίβαση εντολών σε κινητές αξίες

Τραπεζικοί Λογαριασμοί

Τράπεζα Aριθμός IBAN
Alpha – EURO 101-002002-036745 GR5501401010101002002036745
Εθνική – EURO 151-47066680 GR1101101510000015147066680
Eurobank Ergasias – EURO 0026.0052.27.0200167669 GR8502600520000270200167669
Πειραιώς – EURO 5029 009772 304 GR4101720290005029009772304
Eurobank Ergasias – USD
(SWIFT CODE ERBKGRAA)
0026.0052.22.1200007966 GR0202600520000221200007966
Πειραιώς – USD
(SWIFT CODE PIRBGRAA)
5017-020474-571 GR5301720170005017020474571
Eurobank Ergasias – GBP
ΛΙΡΑ ΑΓΓΛΙΑΣ
0026.0052.21.1200008114 GR4502600520000211200008114
Eurobank Ergasias – CAD
ΔΟΛΑΡΙΑ ΚΑΝΑΔΑ
0026.0052.27.1200008202 GR1302600520000271200008202

Παρακαλείσθε όπως σε κάθε κατάθεση χρημάτων σε λογαριασμό της PRELIUM ΑΕΠΕΥ αναγράφετε το ονοματεπώνυμο και τον κωδικό σας στο καταθετήριο της τράπεζας.

Δείτε το Video Παρουσίασης

We Love Or Clients

Υπηρεσίες

Η Prelium Investment Services Α.Ε.Π.Ε.Υ. προσφέρει σε κάθε πελάτη μια ολοκληρωμένη
πρόταση σε επίπεδο χρηματιστηριακών συναλλαγών.
1

Παροχή Επενδυτικών Συμβουλών

Market-leading experience and services

Απευθύνεται τόσο σε ιδιώτες αλλά και σε θεσμικούς επενδυτές. Προσφέρει σύγχρονες, ολοκληρωμένες και εξατομικευμένες…

1

Χρηματιστηριακές συναλλαγές

Market-leading experience and services

Η Prelium Investment Services Α.Ε.Π.Ε.Υ. προσφέρει σε κάθε πελάτη μια ολοκληρωμένη πρόταση…

1

Διακριτική Διαχείριση Χαρτοφυλακίου

Market-leading experience and services

Χάρη στην υποδομή, στην τεχνογνωσία και στο στελεχιακό της δυναμικό, η Prelium…

1

Διανομή Αμοιβαίων Κεφαλαίων

Market-leading experience and services

Η PRELIUM Χρηματιστηριακή ΑΕΠΕΥ έχει συνάψει συμβάσεις για την διανομή των Αμοιβαίων…

Περιορισμός Ευθύνης

H Prelium Investment Services ΑΕΠΕΥ δεν μπορεί σε καμία περίπτωση, περιλαμβανομένης και της αμέλειας, να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε θετική ή αποθετική ζημία χωρίς περιορισμό, η οποία θα προέλθει από τη χρήση του www.prelium.gr. Κανένα μέρος του υλικού που περιέχεται στο site της Prelium δεν πρέπει να θεωρηθεί ότι αποτελεί συμβουλή, προσφορά ή σύσταση για την πραγματοποίηση ή απέκδυση επένδυσης ή ότι προσκαλεί στην πραγματοποίηση οποιασδήποτε άλλης συναλλαγής.