Ποιοι «πλήρωσαν» το rebalancing

Ποιοι «πλήρωσαν» το rebalancing