ΧΑ: Πήραν κέρδη οι βραχυπρόθεσμοι

ΧΑ: Πήραν κέρδη οι βραχυπρόθεσμοι