Σε υψηλά πέντε ετών ο Γενικός Δείκτης του Χρηματιστηρίου Αθηνών

Σε υψηλά πέντε ετών ο Γενικός Δείκτης του Χρηματιστηρίου Αθηνών