ΧΑ: Στα χαμηλά ημέρας μετά το rebalancing

ΧΑ: Στα χαμηλά ημέρας μετά το rebalancing