ΧΑ: Νέα υψηλά 59 μηνών με καθίζηση τζίρου

ΧΑ: Νέα υψηλά 59 μηνών με καθίζηση τζίρου