Σε νέα υψηλά πριν τη Fitch το Χρηματιστήριο

Σε νέα υψηλά πριν τη Fitch το Χρηματιστήριο