Αρνητικό ρεκόρ πενταμήνου για το Χρηματιστήριο

Αρνητικό ρεκόρ πενταμήνου για το Χρηματιστήριο