Οι 1000 μονάδες να είναι μία πραγματικότητα μέχρι τα τέλη Φεβρουαρίου;

Οι 1000 μονάδες να είναι μία πραγματικότητα μέχρι τα τέλη Φεβρουαρίου;