«Σφουγγάρι» στα άσχημα νέα το Χρηματιστήριο Αθηνών

«Σφουγγάρι» στα άσχημα νέα το Χρηματιστήριο Αθηνών