Ο κορωνοϊος …εισχώρησε στα Χρηματιστήρια

Ο κορωνοϊος …εισχώρησε στα Χρηματιστήρια