Το ευρωομόλογο θα ενώσει ή θα διαλύσει την Ευρωπαϊκή Ένωση;

Το ευρωομόλογο θα ενώσει ή θα διαλύσει την Ευρωπαϊκή Ένωση;