Κλείσιμο στο χαμηλό ημέρας, με τζίρο στο ναδίρ

Κλείσιμο στο χαμηλό ημέρας, με τζίρο στο ναδίρ