Η πτώση των τιμών δεν φέρνει επενδυτές ενώ… επανακάμπτει ο κορωνοϊός

Η πτώση των τιμών δεν φέρνει επενδυτές ενώ… επανακάμπτει ο κορωνοϊός