Δεν έχουμε Χρηματιστήριο αλλά από στελέχη σκίζουμε…

Δεν έχουμε Χρηματιστήριο αλλά από στελέχη σκίζουμε…