Γιατί οι επενδυτές επιλέγουν τα ομόλογα και όχι τις μετοχές

Γιατί οι επενδυτές επιλέγουν τα ομόλογα και όχι τις μετοχές