Διεύθυνση Επενδύσεων

Χάρη στην υποδομή, στην τεχνογνωσία και στο στελεχιακό της δυναμικό, η Prelium προσφέρει στους πελάτες της υπηρεσίες που ικανοποιούν όλες τις πιθανές τους ανάγκες. Για περισσότερα από 12 χρόνια κτίζουμε την επιτυχία τους βασιζόμενοι στο τρίπτυχο: ποιότητα – σωστή στρατηγική – διάρκεια. Έτσι προσφέρουμε σύγχρονες, ολοκληρωμένες, εξατομικευμένες λύσεις με υπηρεσίες όπως:


 Invest1

 

Διαχείριση Κεφαλαίων Απεριόριστης Εντολής

(Discretionary Portfolio Management)

  • Απευθύνεται σε ιδιώτες επενδυτές που αναζητούν επαγγελματική διαχείριση του χαρτοφυλακίου τους για την επίτευξη των επενδυτικών τους στόχων και αναγκών
  • Ο επενδυτής απολαμβάνει το σύνολο της επενδυτικής τεχνογνωσίας, εξειδίκευσης και εμπειρίας του τμήματος και παράλληλα ελαχιστοποιεί τον απαιτούμενο χρόνο ενασχόλησης από μέρους του
  • Η προσέγγιση βασίζεται στην ενεργητική διαχείριση του χαρτοφυλακίου σύμφωνα με την οποία το τμήμα σχεδιάζει διαμορφώνει και παρακολουθεί εξατομικευμένα χαρτοφυλάκια επενδύοντας σε κινητές άξιες (μετοχές, αμοιβαία κεφαλαία, παράγωγα, ομόλογα, εναλλακτικά επενδυτικά προϊόντα) στα μεγαλύτερα χρηματιστήρια του κόσμου
  • Τοποθέτηση/επένδυση σε κινητές αξίες που αποτελούν αντικείμενο διαπραγματευσής σε οργανωμένες αγορές και πλήρης διαφάνεια των συναλλαγών
  • Διαδικασία Διαχείρισης που γίνεται πάντα με γνώμονα τις ιδιαίτερες ανάγκες του κάθε επενδυτή (επενδυτικός ορίζοντας, ανοχή στο επενδυτικό κίνδυνο, προσδοκώμενη απόδοση) ώστε να εξυπηρετηθούν στο μέγιστο οι επενδυτικοί του στόχοι
  • Μηνιαία αποστολή διάρθρωσης και αποτίμησης του χαρτοφυλακίου ανά κατηγορία επενδύσεων.

Παροχή Επενδυτικών Συμβουλών

(Investment Advisory)

  • Απευθύνεται τόσο σε ιδιώτες αλλά και θεσμικούς επενδυτές. Προσφέρει σύγχρονες, ολοκληρωμένες και εξατομικευμένες επενδυτικές λύσεις βασισμένες στη διαδικασία της Ανοικτής Αρχιτεκτονικής και στηρίζεται στις στρατηγικές συνεργασίες της Prelium με τραπεζικά ιδρύματα υψηλής φερεγγυότητας και επενδυτικούς οίκους διεθνούς εμβέλειας.

Prelium (LF) Total Return Fund

  • Αποτελεί συνεργασία της Prelium Investment Services ΑΕΠΕΥ με την Eurobank Fund Management Company Λουξεμβούργου. Ο επενδυτικός σκοπός του αμοιβαίου κεφαλαίου είναι η επίτευξη θετικών αποδόσεων ανεξαρτήτως της πορείας επιμέρους χρηματιστηριακών δεικτών ή της πορείας διαφορετικού τύπου επενδυτικών κατηγοριών (asset class). Συνεπώς, διαχειρίζεται το  ενεργητικό του μέσω μιας ευέλικτης επενδυτικής στρατηγικής η οποια δύναται να προσαρμόζεται σε σχέση με τον συνολικό αναλαμβανόμενο κίνδυνο ανάλογα με τις εκάστοτε οικονομικές και επενδυτικές συνθήκες που επικρατούν σε παγκοσμιο επίπεδο.
    Ένα Α/Κ που ουσιαστικά δίνει πρόσβαση σε επαγγελματική διαχείριση και συμμετοχή σε επενδυτικές στρατηγικές που μέχρι πρότινος αποτελούσαν προνόμιο μόνο των πελατών υψηλού εισοδήματος.

Παρακαλούμε κάντε κλικ για την είσοδο στην εφαρμογή ZTrade™


Για την λήψη του Android app Prelium on line κάντε click εδώ.

Παρακαλούμε κάντε κλικ για την είσοδο σας στο
Web PreliumTrader


Για την λήψη της πλατφόρμας, κάντε click εδώ.


Για την είσοδο σας στο Mobile PreliumTrader κάντε click εδώ.


Περισσότερες πληροφορίες για το Prelium (LF) Total Return Fund