Διανομή Αμοιβαίων Κεφαλαίων Εξωτερικού

Η PRELIUM Χρηματιστηριακή ΑΕΠΕΥ έχει συνάψει συμβάσεις για την διανομή των Αμοιβαίων Κεφαλαίων, τεσσάρων παγκοσμίως αναγνωρισμένων οίκων:

  1. J.P.MORGAN
  2. Schroders
  3. Franklin Templeton Investments και
  4. Blackrock.

Με άνω των 420 Αμοιβαίων Κεφαλαίων στη φαρέτρα τους, οι άνωθεν επενδυτικοί κολοσσοί, είναι σε θέση να καλύψουν οποιαδήποτε επενδυτική ανάγκη, σε κάθε επίπεδο επενδυτικού ρίσκου, σε οποιαδήποτε γεωγραφική περιοχή του πλανήτη, σε συγκεκριμένες κλαδικές επιλογές ή σε συνδυασμό όλων των παραπάνω. Τέλος, η υπηρεσία θεματοφυλακής μπορεί να πραγματοποιηθεί είτε από Ελληνικό Τραπεζικό Ίδρυμα, είτε κατ' επιλογή του πελάτη στην Τράπεζα του.

Παρακαλούμε κάντε κλικ για την είσοδο στην εφαρμογή ZTrade™


Για την λήψη του Android app Prelium on line κάντε click εδώ.

Παρακαλούμε κάντε κλικ για την είσοδο σας στο
Web PreliumTrader


Για την λήψη της πλατφόρμας, κάντε click εδώ.


Για την είσοδο σας στο Mobile PreliumTrader κάντε click εδώ.


Περισσότερες πληροφορίες για το Prelium (LF) Total Return Fund