Η Εταιρεία

Η Prelium Investment Services ΑΕΠΕΥ, μέλος τoυ Χρηματιστηρίου Αξιών και τoυ Χρηματιστηρίου Παραγώγων Αθηνών, ιδρύθηκε τον Αύγουστο του 2000 με έδρα την Αθήνα. Από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες εταιρίες του κλάδου έχει εξελιχθεί σε μια ανεξάρτητη δυναμική εταιρία παροχής υπηρεσιών, προσφέροντας ένα ευρύ φάσμα προϊόντων και υπηρεσιών στους πελάτες της.

Η Φιλοσοφία Μας

Η εξασφάλιση ασφάλειας, διαφάνειας και η προσήλωση στις ανάγκες του κάθε πελάτη και συνεργάτη μας αποτελεί τον κορμό της εταιρίας και την εταιρική μας φιλοσοφία. Σε αντίθεση με την κατηγοριοποίηση των πελατών μας σε ομάδες, εκτιμούμε πως κάθε επενδυτής έχει τα δικά του χαρακτηριστικά και το δικό του μοναδικό προφίλ.

Οι Στόχοι Μας

Με πρωταρχικό στόχο τη διαχείριση του ρίσκου επενδύουμε στην πλήρη κατανόηση των ενδιαφερόντων, των προτεραιοτήτων και των αναγκών των πελατών μας για να διασφαλίσουμε βέλτιστα αποτελέσματα ανεξάρτητα από την πορεία των αγορών.

Παρακαλούμε κάντε κλικ για την είσοδο στην εφαρμογή ZTrade™


Για την λήψη του Android app Prelium on line κάντε click εδώ.

Παρακαλούμε κάντε κλικ για την είσοδο σας στο
Web PreliumTrader


Για την λήψη της πλατφόρμας, κάντε click εδώ.


Για την είσοδο σας στο Mobile PreliumTrader κάντε click εδώ.


Περισσότερες πληροφορίες για το Prelium (LF) Total Return Fund